Změna sídla společnosti07.09.2022

Vážení obchodní partneři, tímto Vám za společnost OptoNet Communication, spol. s r.o., IČ:27750132, sdělujeme, že ke dni 18. 8. 2022 došlo ke změně adresy sídla společnosti. Nová adresa sídla společnosti je k tomuto dni Červený Kříž 318, Jihlava 586 01. Nově prosíme na veškeré korespondenci s naší společností či při jiném právním jednání, včetně fakturace, uvádějte prosím nové údaje o sídle a zasílejte veškeré zásilky na novou adresu sídla uvedenou shora.

Děkujeme

Dokument - Změna sídla společnosti