Česko bude mít unikátní datové centrum07.02.2022

Významným fenoménem dnešní doby je proces digitalizace. Tento postupný proces s sebou přináší potřebu zálohovat veškerá data v jejich digitalizované podobě. Nejmodernější způsob využívaný k bezpečnému a trvanlivému uložení dat je jejich uložení v. externím datovém centru. Právě takové datové centrum je zařízení s neomezenou kapacitou úložiště, které slouží k ukládání dat o velkých objemech.

Foto: Shutterstock.com 

Foto: Shutterstock.com

Pro zabezpečení a trvanlivost zde uložených dat datové centrum poskytuje velké množství záruk a disponuje jak digitálním, tak mechanickým způsobem zabezpečení. Díky tomu je možné garantovat obranyschopnost úložiště před případným narušením, ztrátou nebo zcizením zde uložených dat. Moderní areál s nejvyspělejší technologií pro datová centra – to vše bude splňovat Datové centrum Vysočina. Jeho architektura je navržena tak, aby odolala i nejvážnějším technickým incidentům, aniž by to zákazníci jakkoliv pocítili na kvalitě a dostupnosti služeb. Jihlavská společnost OptoNet Communication provozuje současné datové centrum od roku 2003. Letos dokončí Datové centrum Vysočina, moderní areál s nejpokročilejší provozní a kybernetickou bezpečností. Toto centrum bude provozováno dle těch nejpřísnějších mezinárodních standardů pro datová centra, a to v souladu se standardem úrovně TIER IV, s dostupností služeb 99,995 %. Datové centrum Vysočina bude nabízet komplexní služby v oblasti provozní, kybernetické a s tím související fyzické bezpečnosti. Služby budou provozovány ve spolupráci s předními společnostmi a odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti. Datové centrum Vysočina bude jedno z nejmodernějších a nejzabezpečenějších datových center ve střední Evropě.

Foto: Optonet Communication

Foto: OptoNet Communication

Standard TIER je mezinárodní standard, který definuje veškeré parametry – úroveň zabezpečení a ochrany, dostupnost infrastruktury a služeb datového centra. U TIER IV musí být vše zajištěné minimálně 2x na plnou 100% kapacitu datového centra. Všechny provozní systémy, tedy napájení, konektivita, chlazení a další, musí být zcela samostatné, a proto nesmí být ani jedna část závislá na druhé. Všechny tyto redundantní prvky musí být nejen nezávislé, ale i fyzicky oddělené. V případě havárie nesmí dojít k přenosu z jednoho systému na druhý.

V rámci budovaného zařízení je pro Datové centrum Vysočina navržená takzvaná souběžná správa, což znamená, že údržbu všech částí datového centra lze vykonávat bez výpadku jakýchkoliv poskytovaných služeb při plné a maximální funkčnosti po celou dobu údržby. Datové centrum Vysočina je také unikátní svojí vysokou energetickou efektivitou. V první etapě výstavby je vybudována zatím jen polovina finální velikosti centra, která je rozdělena do dvou samostatných technologických místností.

Současné sály mají celkovou plochu 226 m2 se světlou výškou 350 cm. Jejich mikroklima bude realizováno v souladu se standardy vyžadovanými pro budování nejmodernějších datových center nejen u nás, ale i ve světě. Z technického hlediska jistě stojí za povšimnutí, že hustota příkonu jednoho stojanu může dosáhnout až 5 kW na jeden stojanový rack, v každém racku je připraveno k napojení 144 optických vláken. Základním prvkem vnitřní optické strukturované kabeláže vyráběné společností OPTOKON ve spolupráci s japonskou firmou SENKO, je unikátní koncept využívající předkonektorovaných tras. Tyto trasy jsou osazeny novým standardem vysokohustotního konektoru typu SN a 24 vláknového konektoru typu MPO. V první etapě výstavby je tak možno v připravených dvou sálech celkem zakončit více než 14 400 optických vláken, projektovaná kapacita při dokončení celého projektu je však více než dvojnásobná. Výhody použití tohoto konceptu kabeláže jsou nesporné,ať v čase budování, přehlednosti, jednoduchosti, vysoké kapacitě nebo také v přenosových vlastnostech, protože veškeré tyto systémy jsou již ve výrobě testovány, a tudíž jsou stoprocentně funkční.

Energeticky je budova Datového centra Vysočina vybavena vlastní trafostanicí napojenou na kruhovou topologii vysokého napětí ze dvou nezávislých zdrojů a dvou záložních generátorů s plně autonomním provozem po dobu nejméně 96 hodin provozu bez doplnění paliva. Každé datové centrum je z důvodu vysoké tepelné náročnosti třeba chladit. Chlazení Datového centra Vysočina je navrženo tak, aby umožňovalo zpětné využívání ztrátového tepla, které ve spojení s využitím free coolingu tvoří velmi efektivní a sofistikovaný systém.

V rámci tohoto systému chlazení jsou chladicí jednotky umístěny mimo technologické sály, což umožňuje jejich snadnější servis a zároveň poskytuje vyšší bezpečnost. Z pohledu objektové bezpečnosti je Datové centrum Vysočina rozděleno do bezpečnostních zón s kontrolovaným pohybem osob a materiálu. Bezpečný chod centra bude zajištěn nepřetržitým dohledem, lokálním i vzdáleným. Tento monitoring všech provozních stavů i veškeré podpůrné technologie využije také unikátní technologii vyvinutou společností OPTOKON – systém ochrany perimetru pomocí optického vlákna, takzvaný neviditelný optický plot. Integrita datového centra bude zajištěna oprávněním ke vstupu pomocí systému elektronické kontroly s využitím biometrických prvků, elektronického poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a kamerového sledovacího systému s dobou archivace záznamu minimálně 30 dní. Tato všechna zajištění budou doplněna nepřetržitou fyzickou ostrahou celého objektu v režimu 24x7x365.

Datové centrum Vysočina si zaslouží obdiv nejen pro svou monumentálnost a architektonický ráz, ale bude také ojedinělým projektem v České republice. Je vybudováno na strategickém bodu, kudy procházejí hlavní optické trasy společnosti Telia – Viking Network a PAN – European Network. Navíc se Datové centrum Vysočina nachází přímo na hlavní páteřní síti BackBone České republiky a je v těsné blízkosti dálnice D1.